Doktor 24 hänvisar till organisationen Internetstiftelsens undersökning som visar att bara en av tio pensionärer har gjort ett digitalt läkarbesök det senaste året, mot att tre av tio bland 70-taliseterna använt en digital vårdapp. Just användningen av en vårdapp ska utgöra den största utmaningen för äldre. Men samma rapport visar också att 85 procent av 40-talisterna använder internet i stort, samt att användningen av Bank-id har ökat.

Doktor 24:s slutsats är att många äldre har goda förutsättningar att nyttja digitala tjänster. Men för att undvika alltför mycket inslag av appar, inför de nu ett sätt för patienterna att kontakta Doktor 24 utan att använda företagets gängse app: telefon.

Även andra än seniorer kan använda tjänsten. Patienterna ringer vårdgivaren, men sedan måste de legitimera sig med Bank-id och får därefter en länk till mobiltelefonen. Länken leder till en chatt, och därifrån kan patienten övergå till ett telefonsamtal. Inslagen av elektronisk identifikation och chatt gör att tjänsten ändå kan ses som digital, även om själva patientkontakten kan göras telefonledes.

»En stor andel av de äldre åldersgrupperna som i dag inte provat digital vård, klarar att hantera digitala verktyg, men kan känna sig lite ovana med appen och chatten. Att få testa en digital tjänst utan att behöva ladda ner en app och att kunna övergå till ett vanligt röstsamtal kan vara ett första steg mot att öka den digitala friheten«, beskriver Doktor 24:s kommunikationschef Sara Dannborg i ett mejl till Läkartidningen.

Hon skriver också att en anledning till att kontakten börjar med chatt, är att patienterna måste kunna identifiera sig med Bank-id.

Besöken görs i samarbete med en vårdcentral i Sörmland, en region som blivit ett nav för digital vård i Sverige. Doktor 24 får betalt för telefonbesöken på samma sätt som för vårdbesök via chatt eller video. Sara Dannborg uppger att även utan inslaget av chatt i patientkontakten, hade företagets ersättning varit det samma som vid digitala besök.