Fram till den sista september i år hade organ från 156 avlidna personer använts för att rädda livet på svårt sjuka personer. Det är en ny rekordnivå jämfört med föregående år – men räcker ändå inte.

773 organ behövdes enligt väntelistorna i oktober. Allra störst är behovet av njurar. Därefter kommer lever, lungor och hjärta.

En organdonator kan bidra till att rädda livet på upp till åtta människor.

Patienter som är möjliga organdonatorer uppmärksammas inom intensivvården, men Socialstyrelsen anser att sjukvården kan bli bättre på att ta kontakt med en transplantationskoordinator för att göra det möjligt att donera efter döden.

– Vår ambition är att betydligt fler donationer ska möjliggöras för att kunna rädda fler liv. Donation ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården i livets slutskede, men där är vi inte än, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under tisdagen inleds den årliga Donationsveckan, som Socialstyrelsen initierat för att få fler att ta ställning i donationsregistret. Nu är det även möjligt att anmäla sig till registret via Vårdguiden 1177.

– Vi vet att många människor är mer benägna att ta ställning till donation när de befinner sig i vårdnära miljöer. Därför har vi i samarbete med Vårdguiden 1177 utvecklat den här möjligheten att anmäla sig direkt även via deras webbplats, säger Anna Aldehag i pressmeddelandet.

 

Antal avlidna organdonatorer per år:

2022 (1 jan– 30 sep): 156

2021 (1 jan– 30 sep): 137

2020 (1 jan– 30 sep): 141

2019 (1 jan– 30 sep): 129

Källa: Socialstyrelsen