I ursprungsmotionen från Västra Götalands läkarförening och Jämtlands läkarförening var önskan att paragraf AB §6 Mom.1, refererad till som »slavparagrafen«, om utvidgad arbetsledningsrätt för arbetsgivare skulle tas bort ut läkarnas avtal. Paragrafen ger bland annat arbetsgivaren rätt att flytta personal till andra enheter och att byta schema eller förskjuta arbetstiden.

– Den är en slamkrypare och slår brett mot vår profession och drabbar både sjukhusläkare, distriktsläkare och fram för allt yngre läkare. Ni drabbas dubbelt så hårt, det är ni som flyttas runt och står i beroende till arbetsgivaren, sade Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset, under fullmäktigemötet på torsdagen.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Privat

Motionen, där förbundsstyrelsen förordade avslag, omarbetades under onsdagen. I stället för att slopa AB §6 Mom.1 helt, yrkade motionärerna på att Läkarförbundet ska utreda hur paragrafen tillämpas inom de olika regionerna och om den har en skyddsfunktion i förhållande till den inarbetade arbetsledningsrätten. Om utredningen visar att AB §6 Mom.1 inte begränsar arbetsledningsrätten ska Läkarförbundet vidta åtgärder för att förändra så att regeln gör det.

De nya yrkandena gjorde susen och förbundsstyrelsen beslutade sig för att jämka sig.

– Vi har ju gett ett motionssvar där vi först tyckte att vi skulle avslå motionen, men efter att ha hört diskussionen på påverkanstorget – det finns ingångar där och det finns andra fackföreningar som är aktiva inom detta – så jämkar sig förbundsstyrelsen med de nya yrkandena, sade Erik Dahlman från förbundsstyrelsen.

Fullmäktige biföll motionen.

Läs även:
»Slavparagrafen har överutnyttjats«