Egenvård lyfts emellanåt som en nyckelfaktor i omställningen till en mer nära vård, och nämns också i regeringspartiernas Tidöavtal. Och i en ny enkät svarar också 95 procent av sjukvårdspolitikerna i Sveriges regioner att det är viktigt för att avlasta sjukvården.

Enkäten, som är gjord av PR-företaget Hill Knowlton Strategies för konsumenthälsoföretaget Haleon (en avknoppning av läkemedelsföretaget GSK), skickades till politikerna i alla regioners hälso- och sjukvårdsnämnder samt till partiernas toppkandidater i valet. Av 186 politiker svarade knappt 40 procent, vilka representerar 20 av 21 regioner.

Att egenvården var viktig för att avlasta sjukvården var alltså i princip alla överens om. Men det var bara en knapp tredjedel av respondenterna som uppgav att deras region hade en plan för att stötta invånarna så att egenvård fick större utrymme i hälso- och sjukvården.

I enkäten fick regionpolitikerna också frågan om de såg apoteken som viktig i frågan om egenvård. Bara 5 procent svarade ja på den frågan.

– Jag tror att när man gör en sådan här enkät bland regionpolitiker, då svarar de utifrån vad det är de styr över, och de styr inte över apoteken, sa Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot, i en paneldiskussion i samband med att enkäten presenterades.

Med på pressträffen var också Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening. Anledningen var att apotekens roll i den svenska sjukvården diskuterades, bland annat genom en jämförelse med andra länder där apoteken tar lite större utrymme i patienternas egenvård, och exempelvis administrerar vaccinationer.

Johan Wallér blev lite förvånad och besviken över att regionpolitikerna inte tänkt mer på apoteken.

– Att apoteken inte kommer upp som »first in mind« hos regionpolitikerna, ser jag lite som en anomali. Vi är där och vi är stolta över att vara där och bidra till den behandling och rådgivning som kan ges till de som söker hjälp.

Som exempel nämnde han en försöksverksamhet på vissa apotek där personer som får inhalationsläkemedel, fått rådgivning om hur man ska använda inhalatorerna. Han ser gärna att apoteken får en större roll inom egenvården. De skulle exempelvis kunna fungera som en förlängning av de råd och rekommendationer som primärvården ger sina patienter.

Sveriges apoteksförening förespråkar dessutom en ny kategori av läkemedel, ett farmaceutsortiment. Som exempel nämnde Johan Wallér att Viagra skulle kunna vara receptfritt inom farmaceutsortimentet, och ges till kunder efter en noga bedömning av en farmaceut.

Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen Stockholm och tidigare styrelseledamot i Läkarförbundet, påpekade under panelsamtalet att ett farmaceutsortiment vore »lite knepigt«.

– Farmaceuter kan visserligen intervjua patienter om saker och ting, men det är många saker du inte kommer att få veta. Vad har den här personen för njurfunktion, vilka andra läkemedel, hur ser planen ut för den, eller vad har patienten för sjukdomshistoria.