Nu uppdaterar alltså Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom från 2016 efter en översyn av några särskilt utvalda områden.

Myndigheten har bland annat uppdaterat underlag och prioriteringar för alla sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av skovvist förlöpande MS.

– Tidigare pratade man om första och andra linjens läkemedel, men det gör vi inte längre. Nu rekommenderar vi att man går in med effektiva läkemedel tidigt i sjukdomsförloppet. Det har fått hög prioritering, säger Stefan Brené, projektledare för uppdateringen av riktlinjerna på Socialstyrelsen.

Behandling med betainterferon, som tidigare haft hög prioritet, prioriteras nu ned rejält.

En nyhet är en rekommendation om att erbjuda behandling med så kallade anti-CD20-antikroppsläkemedel – en åtgärd som ges högsta prioritet.

– Det är en läkemedelsgrupp som har en god effekt och det förtjänar en hög prioritering, säger Stefan Brené.

I gruppen ingår två läkemedel med MS som indikation, men även off label-läkemedlet rituximab, som i dag är det mest förskrivna läkemedlet vid skovvis MS.

»Socialstyrelsens rekommendation avser behandling av skovvis MS med anti-CD20-antikroppar, och rekommendationen specificerar inte något läkemedel inom gruppen«, skriver myndigheten i riktlinjerna.

Där framgår också att kunskapsunderlaget som rekommendationen bygger på bara inkluderar läkemedel med indikationen MS.

Myndigheten understryker att läkare kan förskriva läkemedel utanför indikation med stöd av den fria förskrivningsrätten, men konstaterar samtidigt att det vid en sådan förskrivning generellt vilar ett större ansvar på den enskilda läkaren.

I riktlinjerna prioriteras också behandling av depression hos patienter med Parkinsons sjukdom upp.

– Det är ett allvarligt tillstånd att ha depression och Parkinsons sjukdom. Det är väldigt viktigt att de här patienterna får en bra behandling, säger Stefan Brené och fortsätter:

– Tidigare var rekommendationen uppdelad i olika typer av olika antidepressiva läkemedel som gavs olika prioritering. Nu har vi en rekommendation om antidepressiva läkemedel helt enkelt. Både det och KBT får prioritet 2.

Riktlinjerna trycker dessutom på att tillhandahålla multiprofessionella team för rehabilitering vid såväl MS som Parkinsons sjukdom.

– Vi vill framhålla att det här är en väldigt viktig rekommendation. Vi ser fortfarande att det här är något som sjukvården behöver jobba mer med. Vi vill också poängtera att det är viktigt att erbjuda rehabilitering i team även i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Stefan Brené.