Folkhälsomyndighetens övervakning visar att säsongens epidemi av RS-virus har börjat på nationell nivå. Sedan vecka 40 har totalt 337 bekräftade fall rapporterats runt om i landet. Majoriteten är barn under fem år och barn under ett år står för en tredjedel av fallen.

Enligt Folkhälsomyndigheten väntas spridningen tillta under kommande veckor.

Myndigheten slår fast att det nu är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RS-virusinfektion, i synnerhet spädbarn under sex månader eftersom de har störst risk att bli svårt sjuka.