När resultaten från Läkarförbundets arbetsmiljöenkät presenterades tidigare i höstas var det en dyster bild som målades upp. 6 av 10 läkare funderar på att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller lämna yrket på grund av den hårda arbetsbelastningen. Enligt Stockholms läkarförening är resultaten ytterligare ett bevis för att det krävs bättre villkor inom läkaryrket.

»Det kommer att på sikt vara svårt att rekrytera yngre kollegor till fortsatt arbete alla tider på dygnet, både för de många arbetstimmarna på obekväm arbetstid som den låga betalningen. Utmaningen gäller även att behålla erfarna kollegor som saknar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv«, skriver föreningen i en motion inför fullmäktige.

Ett problem i sammanhanget är att läkare är dåliga på att rapportera in den tid de faktiskt arbetar, vilket gör det svårt att motivera varför fler läkare behövs, skriver motionärerna. Samtidigt säger specialbestämmelser att jourkomputtag för sömn ska avräknas från den arbetade tiden.

Därför yrkar Stockholms läkarförening för att förbundet »med ännu större intensitet« ska verka för att jobb på obekväm arbetstid ska löna sig, oavsett avtal. En högre växel behövs även för att se till att grundlönerna ger en konkurrenskraftig livslön redan från start och för att arbete i dygnet-runt-vård ska innebära en rimlig arbetsbelastning oavsett tid på dygnet. Möjligheten till återhämtning måste också förbättras, enligt föreningen.

Och förslagen faller förbundsstyrelsen på läppen. Såväl ersättningsfrågan som arbetsmiljön är »prioriterade mål« som kommer att få allt större plats i både aktivitetsplan och kommande avtalsrörelse.

Läkarförbundets styrelse yrkar bifall på samtliga punkter utom en, där man i stället anser att-satsen besvarad. Det gäller en formulering om att förbundet med ännu större kraft ska verka för att förutsättningar för en korrekt tidrapportering finns. Där anser styrelsen att ansvaret för detta först och främst ligger på arbetsgivaren.

Uppdatering: Efter vissa turer om huruvida ordet »beredskap« skulle inkluderas i yrkandet kunde motionen klubbas igenom enligt förbundsstyrelsens förslag.

– Det blir lite semantik hur man ser på arbete kontra beredskap. Är beredskap också kanske arbete egentligen? Men vi kan jämka oss med det så att vi får ta lunch, sa ordförande Sofia Rydgren Stale.

Läs också: Ny undersökning: Var tredje underläkare funderar på att sluta

Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.