Frågan har diskuterats tidigare. SLF student har länge velat ha en nationell slutexamination för att säkra en jämn och god kvalitet på det nya sexåriga läkarprogrammet, som startade förra året.

Senast frågan var uppe var  2019. Då blev det nobben på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

I år gjorde SLF student ett nytt försök tillsammans med Sjukhusläkarna.

– Med en nationell slutexamen kan man se att alla har uppnått en betryggande grundkompetens. Vi vill också att våra medlemmar ska känna sig trygga och säkra på att de kan tillräckligt mycket, sa Robert Lilford som är ordförande i SLF student till Läkartidningen inför mötet.

– I den nya ordningen finns ingen kontrollstation av att man har tillskansat sig den kunskap man ska. Vi tycker det är jätteviktigt och märkligt ur ett internationellt perspektiv att inte ha det, sa Elin Karlsson som är ordförande i Sjukhusläkarna.

Läkarförbundets styrelse såg däremot inget behov av en nationell slutexamen.

De påpekar att frågan varit uppe under utredningsarbetet för nya läkarutbildningen, där Läkarförbundet var involverade, samt 2019 på fullmäktigemötet.

– Jag är själv lärare på KI. Jag kan garantera att det är kontinuerliga examinationer under läkarutbildningens gång. Problemet med en nationell slutexamination är för det första att det inte finns något stöd som visar att det fungerar. För det andra tycker vi det är sent att det ska komma sista terminen, sa Madeleine Liljegren från förbundsstyrelsen, på mötet.

Det var tydligt att åsikterna går isär.

– Det fanns ett önskemål om att likrikta utbildningen i samband med tolvterminsutbildningen. Så har inte skett. Vi ser ett behov av att fortsatt följa kvaliteten, sa Ann Hermansson från Sjukhusläkarna.

Även Julia Karlsson från SLF student pläderade för och påpekade att läkarutbildningarna i flera andra europeiska länder har en slutexamen.

– Som student kan jag säga att jag inte tror den nya utbildningen håller måttet. Jag tror inte universiteten kommer att kunna leverera det man lovat.

– Jag tycker att det är tråkigt att Julia med kollegor känner sig dåligt förberedda. Men jag tror inte att en nationella slutexamen hjälper, replikerade Malin Bohlin från Sörmlands läkarförening.

Efter en intensiv debatt drogs streck i debatten.

Förbundsstyrelsen och nej-sidan vann omröstningen. Därmed befästes fullmäktiges tidigare beslut från 2019 om att Läkarförbundet inte bör stödja ett införande av en nationell slutexamen.