Matilda Arvidsson Kvissberg har en brokig bakgrund. Hon är född i Sverige men har bott i Indien, Turkiet, Hong Kong, Nederländerna – där hon utbildade sig till läkare – och Kanada, där hon har forskat.

Hon tillhör den första gruppen på 30 läkare som gjort fristående bastjänstgöring, BT, i Region Stockholm. Hon valde att söka en fristående BT-tjänst, trots att hon har fått erbjudanden om flera ST-tjänster, eftersom hon inte var säker på vilken specialitet hon vill satsa på framöver.

Matilda Arvidsson Kvissberg. Foto: Privat

– Annars skulle jag nog ha gjort några vikariat till. Jag vill känna att jag har en tillräckligt bra grund och är helt säker på att jag gör rätt ST-val.

Hon är jättenöjd med sin BT, och säger att de övriga BT-läkarna också är det.

– Det har varit otroligt lärorikt och jag har byggt upp ett bra nätverk. Nu är jag lite mer säker på vad jag vill satsa på för inriktning, säger Matilda Arvidsson Kvissberg och tillägger:

– Jag tycker det är positivt att se olika arbetsplatser innan man gör ST. Då lär man känna sig själv som läkare, ser olika arbetssätt och blir mer kompetent än om man går in i en ST direkt efter studierna.

Hon beskriver BT-gruppen som spretig, vilket enligt Region Stockholm varit en medveten strategi vid rekryteringen eftersom den målstyrda bastjänstgöringen ska anpassas efter individen.

En del i gruppen hade flera års arbetslivserfarenhet i Sverige, medan andra var helt nyexaminerade och saknade erfarenhet från svensk sjukvård. Bland de första 50 läkarna var 20 olika utbildningsländer representerade.

Matilda Arvidsson Kvissberg uppger att hon har bemötts väldigt väl ute i verksamheterna. Men många har dålig koll på vad BT är.

– En del har ingen aning. Man får förklara mycket!

I utvärderingen som gjorts av BT-starten framgår att verksamheterna är nöjda med BT-läkarna. Enligt Sylf Stockholm märks en förvåning över att läkarna haft en så pass hög kompetens, vilket kan tyda på att förväntningarna på gruppen var låga.

Matilda Arvidsson Kvissberg är inte förvånad över det. Hon upplever tydligt att det finns fördomar om utlandsutbildade läkare.

– Det beror mycket på att man får legitimation tidigare, tror jag. Men det är roligt att alla varit så glatt överraskade över oss BT-läkare och att de tycker att vi förtjänar våra leg.

Sylf vill att majoriteten av BT-tjänsterna ska vara integrerade, alltså att man blir fast anställd som ST-läkare och gör bastjänstgöring under de första två åren. Matilda Arvidsson Kvissberg tycker dock det är viktigt att det finns möjlighet att göra fristående BT.

– Det låter bra med bättre trygghet och lön och man får ju fortfarande samma erfarenheter. Men risken är kanske att de som, precis som jag, inte riktigt vet vad de vill göra och tycker att det är jobbigt att fatta beslut om ST, hamnar lite utanför.

Läs också:
»BT måste ses som en randning inom ST i stället