Den icke patientnära administrationen i vården har ökat, vilket tar tid och resurser från det vårdnära arbetet. Det menar Distriktsläkarföreningen i Västra Götaland och Sjukhusläkarna, som inför fullmäktigemötet lämnat in varsin motion med yrkanden om att Läkarförbundet ska arbeta mer för att minska den onödiga vårdadministrationen, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Förbundsstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle avslå den ena motionen samt se den andra som besvarad, men efter omformulering av ett av yrkandena och pläderingar i plenum fattade fullmäktige beslut om att gå på motionärernas linje. Läkarförbundet ska därmed arbeta för en minskning av antalet icke patientnära administratörstjänster och för bättre administrativt stöd till vårdnära arbete. Förbundet ska också arbeta aktivt för att minska den administrativa överbyggnaden i regionerna.