Som Läkartidningen tidigare har skrivit yrkade SLF student på att Läkarförbundet ska arbeta för att med stud-avtalet ska inkluderas i huvudöverenskommelsen och att en minimilön på 40 000 kronor för underläkare före examen införs. Motionen väckte debatt på fullmäktigemötet.

– Jag skulle nog säga att alla i förbundet är överens om att vi måste satsa mer på yngre kollegor och att lönerna inte alls är bra. Våra underläkare har fått stå tillbaka i väldigt många år, i vissa regioner ligger lönerna så lågt som 23 000 kronor för en underläkare, sa Martin Macek, vice ordförande, SLF student.

Han påpekade att det är extra bråttom att agera eftersom de första läkarstudenterna som går den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen blir klara om fyra år.

– Då vill vi att de ska ha en ST-läkarlön på 45 000 kronor. Det kommer att bli väldigt svårt att motivera det ett år efter att de har haft en underläkarlön på 23 000 kronor.

Förbundsstyrelsen var tydlig med att den inte tycker att frågan hör hemma på ett öppet forum som fullmäktigemötet och att den inte vill binda upp sig inför den kommande avtalsrörelsen.

– Det här är jätteviktigt. Man måste ha en bra lön i starten av livet och när man går i pension – hela yrkeslivet ska löna sig, sa Johan Styrud från styrelsen.

Han berättade också att han blev förskräckt när han blev ordförande i Stockholms läkarförening och såg lönenivåerna för underläkare före examen.

– Vi håller med er, och tycker så här – men vi kan inte låsa oss ur förhandlingssynpunkt, sa Johan Styrud.

SLF student tyckte å andra sidan att läget för underläkarna är så pass allvarligt att det behövs att tydligt ställningstagande för att garantera att deras situation prioriteras.

– Vi ser inga problem med att vi öppet tar ställning för våra yngre kollegor här. Annars finns det ingen garanti att det faktiskt tas upp i kommande avtalsrörelsen, sa Martin Macek.

Även Elin Ekdahl från Västra Götalands läkarförening argumenterade för återinförande av minimilön för underläkare före examen, som togs bort från med stud-avtalet för ungefär tio år sedan.

– Lönerna är alldeles för låga sett till det arbete som utförs. Det optimala är förstås individuell lönesättning. Men den krassa verkligheten är att förhandlingsutrymme saknas, sa hon.

Västra Götalands läkarförening lade fram ett nytt yrkande om en minimilön utan en bestämd siffra för att minska låsningar i den kommande avtalsrörelsen år 2024. Till slut stod förbundsstyrelsens yrkande om att avslå motionen mot det nya yrkandet utan siffra på minimilönen. Efter votering vann förbundsstyrelsens linje, med 75 mot 55 röster.