I början av sommaren släppte Sveriges Kommuner och regioner en rapport där det framgick att det inte finns något tydligt samband mellan antal vårdplatser och beläggningsgrad. Flera regioner som har få vårdplatser per invånare jämfört med andra regioner hade tvärtom färre överbeläggningar och utlokaliseringar, menade SKR. Region Östergötland lyftes som ett sådant exempel, med endast 1,89 disponibla vårdplatser per 1 000 invånare och ändå en låg beläggningsgrad på 81 procent.

Men rapporten kritiserades hårt från bland andra Läkarförbundet. Nu har tidningen Sjukhusläkaren begärt ut statistik på verksamhetsnivå från 14 sjukhus – och där tonar en annan bild fram.

Exempelvis var beläggningsgraden månadsvis på onkologen på Linköpings universitetssjukhus aldrig under 113 procent under augusti till december 2019. Två av tre somatiska vårdavdelningar på sjukhuset hade under samma år över 100 procents beläggningsgrad i snitt över hela året.

– Det är viktigt att dessa siffror nu faktiskt kommer ut i offentligheten. SKR och regionerna försöker att visa upp en förskönad version av verkligheten och blundar för problemen, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, i ett uttalande.

Enligt Elin Karlsson ägnar läkarna mycket tid åt att lösa vårdplatsbristen varje dag.

– Det här är ett enormt problem för både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger hon.

Läs också: SKR: Nationella vårdplatsmål riskerar att förvärra läget