Martin Macek, ordförande SLF student. Foto: Privat

Vem är du?

– Jag bor i Malmö och läser termin 8 på läkarutbildningen vid Lunds universitet, säger Martin Macek som började studera till läkare i Linköping, men bytte till Lund.

Hans fackliga engagemang vaknade tidigt. Redan på den första terminen gick han med i SLF student i Lund och var kassör i den lokala avdelningen.

Hur kom det sig?

– Det var ingen särskild incident. Jag var intresserad av de fackliga frågorna. Jag såg och visste att vi skulle ha det tufft framöver som underläkare, och att vi behövde stå på oss för att förändra det.

Han beskriver arbetsmarknadsfrågorna som en viktig del av det egna engagemanget.

– I många fall är det lite som att vi ska vara glada över att få ett jobb och AT. Arbetsgivarna har inget behov av att skapa en bra arbetsmiljö eller locka med något bra. Det är tråkigt.

Sedan 2020 har Martin Macek suttit i SLF students centrala styrelse, det senaste året som vice ordförande. Han är även med i Läkarförbundets förhandlingsdelegation.

Vilka frågor vill du lyfta nästa år?

– Vi börjar närma oss en avtalsrörelse och lön är en jätteviktig fråga. Vi vill gärna se en centralt förhandlad minimilön. Men AT/BT-frågan är också otroligt viktig. Frågan ligger egentligen på Sylfs bord – men det är viktigt att vi samarbetar.

En tredje fråga som Martin Macek beskriver som särskilt viktig är att göra något åt läkarstudenternas dåliga psykiska mående.

– Det pratas inte tillräckligt om det utan verkar bara tas för givet att det ska vara så. Vi lär oss stå ut med dåligt mående. Det är inte okej.

På studenternas fullmäktigemöte i helgen var otillräckliga studiemedel och svårigheterna att finansiera de långa studierna en stor fråga. Många hade skickat in motioner på det temat. En handlade exempelvis om att vinsten från lägenhetsförsäljningar inte borde räknas in i fribeloppet, en annan om att inkomst från sommarjobb borde exkluderas från fribeloppet. Den sista punkten vann gehör.

– Vi i styrelsen vill verkligen jobba med att se till att den inkomst man har under sommaren inte ska räknas in i fribeloppet. Det handlar inte om att vi vill ha mycket pengar och leva ett gott liv, utan för många är det nödvändigt för att kunna betala mat och hyra under den långa utbildningen, säger Martin Macek.

På mötet beslutades det även att en punkt om miljömedvetna val i vården ska skrivas in i SLF students åsiktsprogram.

–Vi anser att vi behöver lära oss mer om det. Miljömedvetna val behöver ges utrymme genom hela läkarprogrammet. Det är viktigt att det genomsyrar allt vi gör. Det är ett ställningstagande som vi gör för miljön, säger den tillträdande ordföranden.

Martin Macek tar över efter den nuvarande ordföranden Robert Lilford vid årsskiftet.