Fem ledamöter skulle väljas om eller väljas in för ett tvåårigt uppdrag i styrelsen under Läkarförbundets fullmäktige. Därutöver skulle även ett ettårigt fyllnadsval göras, för att fylla den plats som Madeleine Liljegren lämnar i och med att hon avslutar sitt styrelseuppdrag i förtid.

Valberedningens förslag var att de sittande ledamöterna Erik Dahlman, Saad Rammo och Emelie Hultberg skulle få fortsatt förtroende. Nya ledamöter föreslogs bli Sylfs ordförande Shadi Ghorbani och Anna Rask-Andersen, styrelseledamot i Seniora läkare. Hanna Kataoka från Västra Götalands läkarförening, och ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhusets förening, föreslogs ta över efter Madeleine Liljegren.

Hanna Kataoka. Foto: Marc Femenia

Fullmäktige gick i stort på valberedningens linje – men efter stort engagemang och många pläderingar stod det till slut klart att Hanna Kataoka kliver in som styrelseledamot för två år – och petar ner Anna Rask-Andersen till det ettåriga uppdraget.

– Hanna är en facklig »rising star« – och igår såg vi också att hon kan dansa, skämtade Malin Bohlin, ordförande i Sörmlands läkarförening.

Ylva Kastrup, andre vice ordförande i Västra Götalands läkarförening, hyllade också Hanna Kataoka.

– Hon är allsidig, strukturerad och vältalig. Dessutom är hon klart humoristisk – vi har väldigt roligt i sektion SU, sa hon.

Hanna Kataoka trodde att hon skulle åka hem till Göteborg efter fullmäktigemötets slut. I stället blir det middag med förbundsstyrelsen. Hon säger att »ingen fråga är för stor eller för liten« och att hon drivs av att ta tag i sådant som andra ser som omöjligt.

Den enskilt viktigaste frågan att arbeta för är att skapa moderna villkor för Sveriges läkare, enligt Hanna Kataoka.

– Att inte arbeta gratis övertid, att få möjlighet till återhämtning och vila, att kunna driva vård med goda förutsättningar så att man slipper leva med etisk stress, sa hon efter mötet.

Sofia Rydgren Stale valdes också om till ordförande och Marina Tuutma valdes om till andre vice ordförande.

Läkarförbundets nya styrelse. Foto: Marc Femenia.

Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.

Läkarförbundets styrelse

Sofia Rydgren Stale, ordförande (omval)
Lars Rocksén, förste vice ordförande
Marina Tuutma, andre vice ordförande (omval)
Erik Dahlman, ledamot (omval)
Christofer Lindholm, ledamot
Tina Crafoord, ledamot
Shokoufeh Manouchehrpour, ledamot
Johan Styrud, ledamot
Gabriella Schanning, ledamot
Saad Rammo, ledamot (omval)
Emelie Hultberg, ledamot (omval)
Shadi Ghorbani, ledamot (nyval)
Hanna Kataoka, ledamot (nyval)
Anna Rask-Andersen, ledamot (fyllnadsval)
Robert Lilford (adjungerad)