Flera formuleringar i Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD har rört upp känslor inom vården. Kritik har bland annat riktats mot begränsningen av offentligt finansierat tolkstöd, som flera vårdfack, däribland Läkarförbundet, anser skulle hota patientsäkerheten.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har dock tidigare tonat ner det hela och sagt att en utredning knappast kan komma med ett sådant förslag utifrån befintliga lagar. I en interpellation av Anders W Jonsson, Centerns sjukvårdspolitiska talesperson, pressas hon om vad som egentligen gäller.

– Jag har inte någonstans sagt att det strider mot någon lag. Däremot har jag sagt att jag ser svårigheter utifrån att vi har en stark patientsäkerhet, som är grunden för allt som försiggår inom sjukvården. Och de svårigheterna kommer utredningen behöva möta. Men jag kan inte i förväg säga vad en utredning ska komma fram till, sa Acko Ankarberg Johansson i en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen.

Hon medgav att språkliga missförstånd kan få allvarliga konsekvenser, men betonade samtidigt att det är »rimligt att ställa krav på kunskaper i svenska« efter en tid i Sverige.

– Med goda språkkunskaper minskar behovet av tolk. Det är i ljuset av detta som begränsningen av offentligt finansierad tolk ska läsas. Det är på ett principiellt plan inte en rimlig utgångspunkt att skattebetalarna ska finansiera tolk för den som varaktigt lever i Sverige.

Anders W Jonsson, själv läkare, tryckte i stället på att grunden för en säker diagnos är att läkaren och patienten förstår varandra.

– Men jag ser ändå en öppning i att sjukvårdsministern lyfter att patientsäkerheten är grundläggande och inte får äventyras. För alla vi inom vården ser att det skulle innebära allvarliga hot mot patientsäkerheten om tolkarna dras tillbaka. Så det ser jag som en strimma hopp om att den här försämringen av sjukvården inte kommer att genomföras.

Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö lämnade in en liknande interpellation. Hon ville dock även få svar kring vad hon kallade »angiverilagen« – om det kommer att bli krav på vårdpersonal att anmäla personer som misstänks vistas illegalt i Sverige.

– När det gäller informationsplikten kommer undantag för sjukvården att utredas, svarade Acko Ankarberg Johansson.

Karin Rågsjö var dock föga imponerad av »alla svar och icke-svar«.

– Vilket fokus hade ni när ni skrev det här avtalet? Blir vården bättre? Blir personalens arbetssituation bättre? Det här handlar om direkt folkuppfostran riktad mot invandrare: »Lär dig svenska eller betala din tolk själv«, sa hon.

Sverigedemokraterna ligger bakom förslagen och partiets socialpolitiska talesperson Linda Lindberg gav sig därför in i debatten.

– Jag skulle vilja påstå att det är humant att våga ställa krav. Och här pratar vi alltså om personer som oftast har vistats i Sverige i flera år. Är det rimligt att en person som har vistats ett antal år i Sverige får bära en del av kostnaden själv i det fall man är i behov av tolk? Eller är det rimligt att tolkkostnader ska bekostas livet ut av skattebetalarna?

Läs också:
Spricka mellan Tidöpartierna om begränsning av tolkstöd inom vården
Nya sjukvårdsministern: Att ta bort tolkstöd skulle strida mot flera lagar