Under 2019 och 2020 stod de graviditetsrelaterade diagnoserna för 14 respektive 11 procent av de korta (mellan 15 och 90 dagar) och långa sjukfallen (längre än 90 dagar).

Det är den tredje vanligaste orsaken till både kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år (de två vanligaste orsakerna är psykiska och muskuloskeletala diagnoser). I åldern 26-35 år var det vanligast. Det visar aktuell statistik från Afa försäkring.

Med graviditetsrelaterade sjukdomar och besvär menas bland annat sjukdomar hos den blivande mamman som hänger ihop med graviditeten, vård på grund av problem med fostret, befarade förlossningsproblem och graviditet som avslutas med abort.

Foglossning var den vanligaste diagnosen bakom både långa och korta sjukfall – och stod för ungefär hälften av fallen. Näst vanligaste orsaken till sjukskrivningen var ihållande kräkningar. Därefter kom förvärkar och hotande förtidsbörd. Men många kvinnor har även en kombination av flera graviditetsrelaterade diagnoser.

– Om graviditetsrelaterade sjukdomar och besvär leder till sjukfrånvaro beror delvis på vilka yrkesuppgifter den drabbade har. Därför är det intressant att se vilka yrkesgrupper som har flest graviditetsrelaterade sjukfall och vilka som har högst risk för sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa försäkring, i ett pressmeddelande.

Gör man det sticker både sjukvården som område, och läkaryrket ut, när det gäller längre sjukskrivningar.

Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter tillhör de yrkesgrupper med flest antal långa sjukfall. En viktig förklaring till det är förstås att väldigt många kvinnor mellan 16 och 45 år arbetar i yrkena.

– När det gäller långvarig sjukfrånvaro med koppling till graviditet är typfallet en undersköterska i 30-årsåldern som drabbats av foglossning, säger Elin Henriksson.

När det gäller risk att drabbas av ett långt sjukfall under en graviditet – antal sjukfall per 1 000 sysselsatta kvinnor i åldersgruppen – lyfts läkare fram som ett högriskyrke i rapporten. En gravid läkare har en risk att drabbas som ligger på 3,6 per 1 000 kvinnor. Det är högre än för exempelvis sjuksköterskor och barnmorskor (3 per 1000 kvinnor) och pekas ut som yrket med den tredje högsta risken. Högst risk har kvinnor som arbetar inom tandvården eller som yrkesförare.

Den långvariga sjukfrånvaron redovisas för både anställda i privat sektor samt kommuner och regioner, när det gäller den kortvarig sjukfrånvaron redovisas den bara för dem som arbetar i privat sektor på grund av olika försäkringslösningar (avtalsgruppsjukförsäkringen AGS börjar gälla från dag 15 i sjukskrivningen medan AGS-KL börjar gälla från dag 91).

Rapporten baseras på 5 168 försäkringsärenden med graviditetsrelaterad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år, som startat 2019 och 2020 och där Afa försäkring betalat ut ersättning. Graviditetspenningärenden är inte med.

Läs också:
Nytt mål: Krafttag för att gravida ska kunna slippa jour och beredskap