Region Jönköpings län är i full gång med att försöka få till en hållbar planering för bemanningen under nästa sommar och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat om flera förändringar. Nytt för 2023 är bland annat att lokal ledning på respektive sjukhus ansvarar för att samordna och leda sommarplaneringen på det egna sjukhuset. Dessutom kommer alla anställda som behöver jobba över få ut mer pengar än tidigare.

– Vi vet att det kan uppstå oförutsedda händelser med kort varsel, till exempel sjukfrånvaro hos medarbetarna. Därför har jag tagit beslut om en högre ersättning för övertid under juni–augusti, än vad som står i kollektivavtalet, säger HR-direktör Patrick Nzamba i ett pressmeddelande. 

Enligt de nya reglerna kommer personal som arbetar övertid från juni till och med augusti att få kvalificerad övertidsersättning från den första övertidstimmen. I reda pengar kan det handla om flera tusenlappar, säger Patrick Nzamba i en intervju med Jönköpings-Posten.

– Jobbar man deltid i dag och tar ett övertidspass så får man runt 400 kronor extra, men under sommaren kommer det snarare handla om strax under 3 000 kronor mer. För en heltidsanställd skulle det handla om dryga 5 000.

Regionen har också fastställt vilka ersättningar som ska gälla för personal som mot sin vilja inte får fyra veckors sammanhängande semester. Den som får 14 semesterdagar eller färre under perioden juni-augusti kompenseras med två extra semesterdagar och 5 000 kronor som ett engångsbelopp. Den som får mellan 15 och 19 semesterdagar under sommarperioden får en extra semesterdag och 3 000 kronor.