Utökad provtagning hos en patient som konstaterats ha lunginflammation gav vid handen att hen hade något färre vita blodkroppar än normalt. Ny provtagning ordinerades därför sex veckor senare.

Då tolkade dock en hyrläkare felaktigt provsvaret som normalt, trots ett onormalt lågt leukocytvärde.

Först två månader senare – när patienten återigen sökte sig till vårdcentralen på grund av oklara infektionstecken – uppmärksammade en annan läkare det avvikande värdet.

Eftersom ett nytt leukocytprov nu visade ett mycket högt värde lades patienten in akut på sjukhus där man kunde konstatera att hen insjuknat i akut myeloisk leukemi.

I en lex Maria-anmälan skriver vårdcentralens verksamhetschef att fördröjningen påverkar behandlingsstart och kan vara till men för patienten.

I samband med anmälan skriver den anmälda läkaren att det som inträffat är en allvarlig avvikelse som berört honom djupt och att han tar på sig det fulla ansvaret.

Samma läkare har tidigare anmälts till Ivo av patienter och kollegor efter att tonat ned riskerna med covid-19 och uppmanat kollegor att strunta i restriktionerna. Han stängdes av från en privatdriven husläkarmottagning i Mellansverige eftersom han ansågs vara en fara för patientsäkerheten.