Enligt den så kallade arbetsledningsrätten är till exempel en läkare skyldig att vikariera för någon annan på samma arbetsplats samtidigt som hen, helt eller delvis, utför sina egna arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har också vid behov rätt att flytta personal till andra enheter och att byta schema eller förskjuta arbetstiden.

– Vi har exempel från Västra Götalandsregionen på läkare som har arbetat som undersköterskor eller med andra arbetsuppgifter som man inte har utbildning för, säger Hanna Kataoka, ordförande i Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Privat.

Bestämmelsen, som på avtalsspråk går under namnet AB §6 Mom.1, är framvuxen ur arbetsrättslig praxis, men utnyttjas enligt Hanna Kataoka fel. I en gemensam motion till fullmäktige vill därför Västra Götalands läkarförening och Jämtlands läkarförening att Läkarförbundet verkar för att AB §6 Mom.1 tas bort ur avtalet.

– Det vi ser är att den har överutnyttjats i många fall inom sjukvården. Inom primärvården i Jämtland har man till exempel problem med att läkare tvingas arbeta många mil bort från den egna vårdcentralen. Men det förstår ju alla att det kan vara förödande för privatlivet om man behöver åka flera mil extra varje dag, säger Hanna Kataoka.

Läkarförbundets styrelse föreslår att yrkandet avslås och skriver att bestämmelsen är framvuxen ur rättspraxis och att arbetsgivarens arbetsledningsrätt kvarstår, oavsett om paragrafen tas bort eller inte. Det finns enligt förbundet till och med en fördel med att behålla paragrafen då den tydliggör vad som ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt och inte.

Hanna Kataoka säger att man därför kommer att formulera om att-satsen i motionen och i stället begära en utredning för att se hur utbrett problemet är.

– Paragrafen (AB §6 Mom.1, redaktionens anmärkning) kallas i facklig folkmun för »slavparagrafen«, och det är just för att man kan flytta runt anställda till andra arbetsuppgifter och utanför deras eget arbetsområde. Den är ett sätt att uttolka arbetsledningsrätten som rimmar illa med många yrkesgruppers vardag – ett sorts carte blanche.

Under fullmäktigemötet arbetades motionen om med nya yrkanden som Förbundsstyrelsen jämkade sig med. Enligt beslut av fullmäktige ska Läkarförbundet utreda hur paragrafen tillämpas inom de olika regionerna och om den har en skyddsfunktion i förhållande till den inarbetade arbetsledningsrätten. Om utredningen visar att AB §6 Mom.1 inte begränsar arbetsledningsrätten ska Läkarförbundet vidta åtgärder för att förändra så att regeln gör det.