2019 och 2021 fattade Ivo beslut i två fall som handlade om tvingade övervakade urinprov vid medicinsk behandling av ADHD. Och 2020 fattade Justitieombudsmannen, JO, ett beslut i ett liknande ärende. Därtill kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer om vård vid ADHD och autism 2022, vilka klargjorde att det inte är tillåtet att rutinmässigt kräva till exempel urinprov från patienterna före behandling med centralstimulerande ADHD-läkemedel.

Trots detta har Ivo på senare tid tagit emot »ett antal« upplysningar om att det förekommer runtom i landet. Det skriver myndigheten i ett utskick till samtliga regioner. Upplysningarna kommer från hela Sverige.

Personerna som hört av sig till Ivo uppger att de upplever rutinmässiga krav från vårdgivare om att genomgå drogtester. Det handlar om övervakade urinprov framför allt vid behandling av ADHD, trots att personerna i fråga ska vara drogfria. Därför upplevs drogtesterna som kränkande.

Det är mot den bakgrunden och de beslut som fattats av Ivo och JO, som Ivo skickar informationen till regionerna. Regionerna uppmanas också att vidarebefordra informationen till privata vårdgivare som har avtal med regionen.