Ivo anser att mannen »under en längre tid har agerat omdömeslöst och olämpligt i förhållande till flera kvinnliga kollegor på sin tidigare arbetsplats genom ett sexuellt tilltal via sociala medier«. Myndigheten framhåller dock att det inte finns några bevis på att mannen skulle betett sig så mot patienter.

Ivo menar att frågan ytterst är en sak för arbetsgivaren att hantera. Men Ivo tycker inte att mannen kan undkomma myndighetens kritik, eftersom hans »gränsöverskridande beteende och brist på respekt i kollegiala sammanhang«, kan leda till patientsäkerhetsrisker.

»Vårdsammanhang kräver fokus och koncentration hos medarbetarna och det är därför av yttersta vikt att ovälkomna sexuella anspelningar inte förekommer mellan kollegor, oavsett om dessa framförs på arbetsplatsen eller exempelvis via sociala medier«, skriver Ivo.

I sitt beslut skriver Ivo också att misskötsel av sexuell art är särskilt allvarligt om en läkare utnyttjar det förtroende en läkarlegitimation medför.

I utredningen framkommer också att läkaren ska känna stor skam och ånger, och att han kommit till insikt om att beteendet är sjukligt och att han därför sökt hjälp för att förändra det. Han uppger också att han inte hade för avsikt att kränka kvinnorna och att han upplevde att det fanns ett samförstånd i kommunikationen med dem. Han försäkrar att det aldrig ska hända igen. Chefen för läkarens arbetsplats, som anmälde saken till Ivo, har även varit i kontakt med läkarens samtalsterapeut som bekräftar en god utveckling.

Ivo har avslutat ärendet med att rikta kritik mot läkaren, men ser ingen orsak till ytterligare åtgärd.