Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, har kamerabevakning i realtid, dygnet runt vid yttre och inre entré till akutmottagningen. Det tillståndet har Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gett. Men sjukhuset vill också kunna spela in det kamerorna ser.

Där sa Integritetsskyddsmyndigheten dock nej. SU överklagade då till domstol. Och där gav förvaltningsdomstolen SU rätt, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

IMY vidhöll sin åsikt att platserna inte var så brottsutsatta att sjukhusets intresse att spela in kameramaterialet vägde tyngde än integritetsintresset. Därför överklagade myndigheten domen till kammarrätten. Men kammarrätten avslår IMY:s överklagan och bekräftar förvaltningsdomstolens dom.

I en annan kammarrättsdom har ett annat västsvenskt sjukhus fått rätt till bildinspelning. I det fallet rör det sig om Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, som får spela in materialet från sin kamerabevakning dygnet runt vid entrén till akuten, blåljusentrén samt vid huvudentrén och incheckningen.

Här hade förvaltningsrätten tidigare gått på IMY:s linje, varpå sjukhuset överklagat till kammarrätten. Och Kammarrätten i Stockholm bifaller nu Säs överklagan och ger sjukhuset rätt till bildinspelning.

Läs även:
Domstol på VGR:s linje – sjukhus får kamerabevaka med inspelning
Rätten vänder tidigare dom – Uddevalla sjukhus nekas kameror