I sitt inledningsanförande som öppnade Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022 hyllade ordförande Sofia Rydgren Stale Sveriges Kommuners och regioners tidigare psykiatrisamordnare, Ing-Marie Wieselgren. Hon knivhöggs till döds under Almedalsveckan i Visby i somras. Sofia Rydgren Stale berättade om gemensamma minnen med vännen och kollegan.

– Vi har rörts till tårar ihop, delat glada stunder och skratt. Ing-Marie var en eldsjäl och jag kommer alltid att minnas hennes värme och generositet. När hon bestämde sig för att åstadkomma något blev det ofta verklighet. Hennes förmåga att ena var enastående, sa Sofia Rydgren Stale.

I sitt tal nämnde hon också den dystra utvecklingen i omvärlden, med kriget i Ukraina och oroligheter i Iran.

– I svaga ögonblick kan jag känna hopplöshet, men då hör jag Ing-Marie röst i huvudet: »När jag inte orkar så orkar du. När du förtvivlar hoppas jag för dig också.«

Sofia Rydgren Stale lyfte även flera viktiga framsteg för vården som skett under det senaste året, däribland lagen om fast läkare, en särskild satsning på fler vårdplatser, och en uppmaning från riksdagen till regeringen om att införa krav på fortbildning för läkare.

Mot slutet uppmanade Sofia Rydgren Stale att »i sann Ing-Marie-anda« kraftsamla för de yngre medlemmarna, vars situation oroar henne.

– Den kroniska bristen på utbildningstjänster, de osäkra och korta anställningarna, avsaknaden av stöd från kollegor, de långa nattjourerna som ensam, ansvarig läkare. Den här negativa utvecklingen har lett till att en stor del av våra yngre kollegor överväger att lämna yrket helt.

Läs också:
»Ett utvidgat hat mot psykiatrin och mot Sverige«
Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.