Förra hösten ingick Karolinska universitetssjukhuset ett avtal utan föregående annonsering med drogtestföretaget EDTS. Samarbetsavtalet värt 16 miljoner kronor gällde kringtjänster eller service till laboratorieverksamhet för drogtester i arbetslivet. Sjukhuset menar att någon föregående annonsering inför avtalet inte krävdes, eftersom tjänsten det gällde var »en komplex helhetslösning av tydligt teknisk karaktär« där konkurrens helt enkelt saknades. Det höll dock inte Konkurrensverket med om och ansökte därför till förvaltningsrätten i Stockholm om att sjukhuset skulle krävas på en upphandlingsskadeavgift.

När domen nu har meddelats framgår det att förvaltningsrätten helt har gått på Konkurrensverkets linje. Domstolen anser inte att den tjänst som avtalet avsåg var så tekniskt komplicerad som sjukhuset hävdar och inte heller att det endast var EDTS som kunde tillhandahålla en sådan helhetslösning. Upphandlingsskadeavgiften som Karolinska universitetssjukhuset måste betala har bestämts till 1,3 miljoner kronor.

Domstolen noterar också att sjukhuset vid flera tillfällen tidigare har genomfört otillåtna direktupphandlingar, vilket ses som en försvårande omständighet.