Inför Läkarförbundets fullmäktigemöte lyfter Sveriges kvinnliga läkares förening liksom flera gånger tidigare lönegapet mellan manliga och kvinnliga läkare i en motion.

Nu vill föreningen alltså att Läkarförbundet ska titta närmare på hur föräldraledighet påverkar löneutvecklingen för läkare. Förbundsstyrelsen håller med om att frågan är viktig och bör utredas. Men när det gäller föreningens yrkande på att förbundet ska kartlägga vad det kvarstående lönegapet mellan manliga och kvinnliga läkare beror på blir det alltså nej.

I sitt svar till motionären slår styrelsen fast att det är en för stor uppgift för förbundet att kartlägga skälen till diskrepansen. Nu blir det upp till fullmäktige att ta ställning.

Uppdatering: 

Fullmäktige beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. Ett nytillkommet yrkande fick också bifall. Det gällde att Läkarförbundet ska utreda hur den lokala lönekartläggningen fungerar i de olika regionerna och hur väl den belyser ojämställd lönesättning.