Under torsdagen väntas nämnden fatta beslut om att lägga ner närsjukhusen i Lysekil och Strömstad i Bohuslän, eftersom de har för få patienter. I stället ska ett nytt närsjukhus byggas i Håbo, vilket Strömstad Tidning var först med berätta.

Men frågan är omstridd. I Sveriges Radio P4 Väst riktar flera politiker kritik mot att ingen ordentlig risk- och konsekvensanalys har gjorts.

– Vi tycker att det är orimligt att nämnden, vars egen verksamhet nu avslutas vid årsskiftet, ska fatta ett så långgående inriktningsbeslut för sjukvården i norra Bohuslän, säger Kent Hansson (S), kommunalråd i Strömstad, till lokalradion.

Det moderata kommunalrådet i Tanum, Liselott Fröjd, instämmer i kritiken.

– Man borde även göra en ekonomisk analys över vad det här skulle kosta, säger hon till Sveriges Radio P4 Väst.

I underlaget till förslaget till beslut står det att konsekvenserna för invånarna i Strömstad och Lysekil ska utredas. Men det har alltså inte gjorts.

– Det var inte uppdraget. Uppdraget var att påvisa hur vi kan få bäst struktur för Fyrbodals invånare när det gäller hälso- och sjukvård, säger Annica Erlandsson (S), andra vice ordförande i nämnden, som svar på kritiken.

Som Läkartidningen tidigare har skrivit ska de tre nuvarande närsjukhusen i Fyrbodal (Strömstad, Lysekil och Bäckefors) drivas av regionen från november i år. Det handlar om nära specialiserad vård som exempelvis barn- och ungdomsmedicin, specialistgynekologi, hudbehandling och kardiologi.

Närsjukhusen har drivits av Aleris fram till 31 oktober i år. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har två gånger försökt hitta någon som är intresserad att ta över utan att lyckas. Det är för små volymer för att få någon att anta uppdraget, enligt nämnden.