– Det här är en arbetsplats som varit beroende av inhyrda doktorer under många års tid i varierande omfattning. Men nu har arbetsmiljön blivit sämre, med högre belastning på dem som är kvar, berättar Malin Bohlin, ordförande i Sörmlands läkarförening. 

– Det är ganska få personer som kan fullgöra bakjour till exempel och det är ganska få specialistläkare. Det blir mycket arbete som hamnar på de personerna. 

Under en tid kommer en del planerade patientbesök till kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna bokas om till andra mottagningar i länet. Förlossning och akuta fall ska hanteras som vanligt. 

– Vår bedömning är att effekterna inte kommer inte att bli alltför stora. Vi bedömer att vi behöver göra den här insatsen för att långsiktigt kunna hjälpa våra patienter, säger Björn Persson, chef för division kirurgi på Mälarsjukhuset, till Sveriges Radio P4 Sörmland. 

Hur lång tid som verksamheten kommer att vara neddragen är inte klart än. Det rör sig åtminstone om några veckor, menar Björn Persson. 

Kliniken har dock dragits med bemanningsproblem i flera år, påpekar Malin Bohlin. Det kan ha gett den ett rykte om sämre arbetsmiljö med hög belastning på läkarna, som i sin tur bidragit till att det har varit svårt att rekrytera

– Jag tycker att det är jättebra att man gör en reduktion av verksamheten – det har länge efterfrågats. Men det är synd att det hann bli så allvarligt innan det drogs i nödbromsen, säger hon. 

– Vårt fackliga ombud flaggade i december förra året om att det var en arbetsbelastning som man upplevde var för stor i relation till hur många huvuden man var. Ett arbete om läkarnas miljö och arbetsbelastning skulle inledas inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, men det kom aldrig någon vart.