Enligt en tingsrättsdom var läkaren i domstolen för att lyssna på en förhandling och greps då i säkerhetskontrollen med tre knivar, varav en satt på en kapsylöppnare. Läkaren, som även är bonde, uppger att hen alltid brukar bära med sig minst en kniv för att kunna agera snabbt vid olyckor »då en mindre kniv kan rädda liv«.

Tingsrätten ifrågasätter inte läkarens syfte med att bära kniv men anser samtidigt att det »inte anses som befogat att uppsåtligen föra med sig knivarna till ett planerat domstolsbesök«. Läkaren döms därför till dagsböter om sammanlagt drygt 7 000 kronor för brott mot knivlagen. Tingsrätten skriver att läkarens syfte dock gör att antalet dagsböter ska sättas något lägre än normalt.

Läkaren har erkänt de faktiska omständigheterna men nekar till brott. Vad det gäller kniven som satt på en kapsylöppnare så kände läkaren inte till att det var en kniv där och åtalet gällande den kniven ogillas därför av tingsrätten.