I en tilläggsutredning som kom i somras presenterades förslag på hur vård med privata sjukvårdsförsäkringar ska regleras i förhållande till den offentligt finansierade sjukvården. Syftet enligt den dåvarande regeringen, som tillsatte utredningen, var att säkerställa att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte tränger undan patienter i den offentliga vården.

Utredningen, som varit på remiss, föreslår bland annat att en och samma vårdgivare inte både ska kunna ha patienter vars vård finansieras offentligt, och patienter där vården finansieras genom en privat försäkring. Det föreslås också bli förbjudet för vårdgivare som har privata försäkringspatienter att remittera dem till den offentligt finansierade vården, vilket Läkartidningen rapporterat om tidigare.

I sitt remissvar skriver Sveriges läkarförbund, SLF, att det finns ett behov att reglera vård som finansieras enbart av privata sjukvårdsförsäkringar, eller har en kombination av privat och offentlig finansiering. Samtidigt anser man att förslaget om att vissa vårdgivare inte ska få remittera patienter till den offentliga vården är »problematiskt«.

»Att läkare på en försäkringsmottagning som exempelvis hittar en allvarlig sjukdom hos en patient skulle vara förbjuden enligt lag att remittera denna vidare till den offentliga sjukvården är orimligt«, skriver förbundet i remissen.

Det skulle också medföra merarbete i den offentliga vården om utredningar behöver göras om, samt förlänga väntetider till specialistbedömning, skriver förbundet.

Årets fullmäktigemöte röstade igenom att Läkarförbundet ska arbeta för att patienter med privata sjukförsäkringar inte prioriteras i offentlig vård framför dem med större medicinska behov. Därmed bestämde fullmäktigemötet att Läkarförbundet ska gå längre i sin politik, än vad förbundsstyrelsen tidigare förespråkat.

På frågan om beslutet på fullmäktigemötet spelat in på remissvaret, skriver förbundet i ett mejlsvar till Läkartidningen att »Läkarförbundets utgångspunkt i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar är och har hela tiden varit att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen.«

Vidare skriver förbundet att det i remissvaret, förutom detta, har »utgått ifrån interna remissvar på skrivelsen och de beslut som togs gällande privata sjukvårdsförsäkringar vid Läkarförbundets fullmäktige 2022.«

Även Svenska läkaresällskapet, SLS, har svarat på remissen. Generellt är SLS positivt till utredningens målsättning och tycker att förslagen fyller syftet, med »viss reservation«.

Förslaget om förbjuden vidareremittering har enligt remissvaret »skapat intern debatt« inom SLS. Läkaresällskapet flaggar för att det kan finnas risker med att vissa vårdgivare inte skulle få remittera patienter vidare och att alltför stort ansvar läggs på patienten att själv söka vidare behandling inom den offentliga vården.

»Denna risk uppfattas av vissa överstiga nyttan med förbudet mot remittering«, skriver SLS i remissvaret.

Totalt har det kommit in 56 svar på remissen, vars sista svarsdatum var den 15 november.

Läs även:
Privat försäkrade patienter ska inte prioriteras i offentlig vård
Utredning föreslår hårdare regler för privata sjukvårdsförsäkringar
Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård