Motionen kom från Mellersta Skånes läkareförening, och lyfte som bakgrund en ökad mängd hot och våld mot sjukvårdsanställda. Det finns visst skydd för socialtjänstarbetare och blåljuspersonal men inte för läkare, menade föreningen.

Därför föreslog den skånska föreningen bland annat att Läkarförbundet »utreder möjligheten att dölja hela eller delar av den journalkopia som är tillgänglig för patienten via elektronisk direktåtkomst«, i de fall där en arbetstagare riskerar att utsättas för hot och våld. Föreningen ville också se mer arbete från förbundet när det gäller att förbättra tryggheten för läkare som utsatts för hot och våld.

Förbundsstyrelsen menade att mycket arbete redan görs. Dessutom skulle en utredning om att dölja information i journaler bli väldigt stor – nästan motsvarande en SOU, en statlig offentlig utredning, förklarade styrelsen. Därför ville styrelsen att motionen inte skulle få bifall.

Men ämnet om läkares utsatthet väckte diskussion i fullmäktigesalen. Mattis Gärtner-Nilsson, Sylf Mellersta Skåne, tog upp ett fall i Danmark där en läkare dödats, vilket ledde till att sjukhuset tog bort läkares efternamn ur journalerna.

– Jag tycker inte att vi ska vänta på ett mord i Sverige innan vi gör det.

Och när fullmäktige röstade om saken, fick alla tre att-satser i motionen bifall.