När en läkare byter jobb inom en region är det vanligt förekommande att det finns en överenskommelse om att inte ge en ny lön, enligt Stockholms läkarförening som ligger bakom en motion till Läkarförbundets fullmäktige i frågan. Och det är inte bara ett storstadsfenomen, enligt Ylva Sandström, ledamot i den lokala läkarföreningen.

Ylva Sandström, ledamot i Stockholms läkarförening. Pressfoto.

– När man pratar med kollegor från andra regioner hör jag från väldigt många att de upplever precis det här, både på sjukhus och i primärvården. Däremot verkar inte privata vårdgivare tillämpa detta, säger hon.

Ylva Sandström ser de uteblivna löneförhandlingarna som »ett missbruk av regionernas dominerande ställning«.

– När man får ett nytt jobb ska man också förhandla om ny lön, det är tydligt i avtalet. Men det finns arbetsgivare som inte lever upp till vad vi har kommit överens om i kollektivavtalen.

Hon menar att regionernas agerande är kontraproduktivt.

– Jag tycker att det är korkat. Många som egentligen vill jobba kvar söker sig bort eftersom det är det enda sättet att få upp sin lön. Det kan omöjligt gynna regionen.

Förbundsstyrelsen gick på motionärernas linje och yrkade bifall – och fullmäktige följde efter. Därmed ska Läkarförbundet motverka lönekarteller och verka för att förbättra förutsättningarna för individuell löneförhandling när läkare byter tjänst hos en och samma arbetsgivare.

Ylva Sandström är själv ledamot även i förbundsstyrelsen och har deltagit i diskussionerna.

– Men jag är jätteglad för att ha fått gehör. Det här är en principiellt viktig fråga som vi behöver jobba mer intensivt med.

Ni kallar det för lönekarteller – det är ganska hårda ord.

– Jag vet inte om det uppfyller kriterierna för att kallas för kartell i juridisk mening, vi har ju tagit ut svängarna i vår motion för att få genomslag. Men alla förstår vad vi menar.

Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.