Helsingborg har i dag fler vårdcentraler som drivs av privata bolag, än som drivs av regionen. Men det är bara ett bolag, som har en femtedel av de privata vårdcentralerna, som påkallat förhandling vid årets lönerevision såsom kollektivavtalet stipulerar. I stället diskuteras lönen bara i lönesamtalen. Det skrev läkarföreningarna i Nordvästra Skåne och Malmö i en gemensam motion till fullmäktige.

– Det här är ett jätteproblem, säger Thomas Zilling, kirurg och ledamot i Nordvästra Skånes läkareförening.

– Jag har hört mig för med alla fyra lokalföreningar i Skåne, och det är mer undantag än regel att arbetsgivarna hör av sig för lönerevisionsförhandling.

Han påpekar att det är betydligt färre läkare vid de privata vårdcentralerna som är med i Läkarförbundet. Och det tror han beror på att förbundet inte blir så involverat i löneprocessen.

– När vi har kontakt med de här privata vårdcentralerna, visar det sig att ungefär 20 procent av specialisterna är medlemmar i förbundet, och 80 procent av ST-läkarna.

De båda skånska läkarföreningarna ville att Läkarförbundet skulle jobba hårdare för att kollektivavtalet efterlevs. De ville till exempel att Läkarförbundet »kommande år vid ett av sina möten informerar om lönerevisionsprocessen för privata vårdgivare, för berörda förhandlare och tjänstemän«.

Men där fick motionen avslag av förbundsstyrelsen, som fick med sig fullmäktige på samma linje.

– Det måste ha varit hjärnsläpp hos förbundsstyrelsen, säger Thomas Zilling, som var besviken på utgången på den här punkten.

– Det räcker ju med att man på ett repskap informerar att »ni har möjlighet att vara delaktiga i löneprocessen«. Det hade inte kostat någonting, det hade inte krävt någon förberedelse.

Desto mer nöjd är han med utgången när det gäller motionens förslag att ta fram »valid lönestatistik för hela området privata vårdgivare«. Där framhöll förbundsstyrelsen att löneuppgifter mellan privata vårdgivare inte omfattas av offentlighetsprincipen och ofta betraktas som företagshemligheter. Men de upplyste också om att det finns ett avtal mellan förbundet och Vårdföretagarna om partsgemensam lönestatistik.

Den att-satsen i motionen kom att anses som »besvarad«, då informationen redan fanns, om än inte »offentliggjord« bland läkarna. Men det såg Thomas Zilling som en vinst, i princip ett bifall.

– Förbundet kommer att presentera statistiken, konstaterade han efter att motionen behandlats i fullmäktigemötet.

– Jag är väldigt nöjd. Det är det absolut viktigaste instrumentet vi behöver för att kunna verka för våra doktorer i den privata sektorn. Tidigare har de inte haft den informationen.

Förbundsstyrelsen påpekar dock att privata vårdgivare inte är skyldiga enligt lag att lämna ut någon lönestatistik, och många inte heller gör det. Men i den mån det finns siffror, kan privatanställda läkare få tillgång till dem.