De 7 400 gravida kvinnorna som ingick i studien fick antingen ett experimentellt vaccin mot RS-virus eller placebo i slutet av andra eller under tredje trimestern av graviditeten.

En utvärdering tre månader efter födseln visade att barnen till de mammor som hade fått vaccinet hade 81,8 procent skydd mot allvarlig sjukvårdskrävande sjukdom på grund av RS-infektion. Vaccinskyddet efter sex månader var något lägre, knappt 70 procent, enligt ett pressmeddelande från läkemedelsbolaget Pfizer, som genomfört studien.

Företaget skriver också att vaccinkandidaten var säker för både de vaccinerade individerna och barnen.

Resultaten kommer från en interimsanalys av bolagets fas 3-studie och har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift eller granskats av andra forskare.

Med anledning av de goda resultaten stoppar nu bolaget inkluderingen av fler patienter i studien och kommer att gå vidare med diverse regulatoriska ansökningar, enligt pressmeddelandet

Att rikta in sig på RS-virusets fusionsprotein, som viruset använder sig av för att ta sig in i cellerna, har länge varit en attraktiv väg att gå för att skapa ett starkt immunsvar mot viruset. Pfizers vaccinkandidat bygger vidare på tidigare forskning om just det och består av rekombinant fusionsprotein från två subgrupper av RS-virus och är ett så kallat tvåvalent vaccin.

Det pågår flera projekt för att försöka utveckla vaccin mot RS-virus, men än finns inget godkänt vaccin på marknaden. För barn med underliggande sjukdomar och för för tidigt födda barn finns dock förebyggande behandling med monoklonala antikroppar.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat om gav nyligen den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA grönt ljus för en antiviral antikropp att ge till en bredare grupp av spädbarn och barn inför barnets första RS-säsong.