Svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd ska erbjudas tolk till självkostnadspris. Det föreslår Moderaterna i Region Stockholm i sin skuggbudget för 2023, som presenterades i går måndag, vilket Dagens Medicin var först att rapportera om.

Genom att dra in på offentligt finansierade tolkar skulle regionen spara 70 miljoner kronor nästa år, enligt den M-märkta skuggbudgeten. I den framgår också att den patientansvariga läkaren vid varje tillfälle ska avgöra om tolk behövs, liksom att patientsäkerheten aldrig ska äventyras. I skuggbudgeten öppnar dock partiet upp för undantag – om läkaren tycker att det finns skäl för det kan regionen, trots grundregeln om självkostnadspris, stå för tolkkostnaden. Även i akuta situationer ska undantag kunna göras.

Användandet av tolkar inom sjukvården har diskuterats flitigt sedan regeringsskiftet i och med Tidöavtalets skrivningar om begränsning i rätten till offentligt finansierad tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Frågan ska utredas och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) sade nyligen i en utfrågning i riksdagen, som Läkartidningen rapporterat om, att hon inte kan föregå vad en utredning ska komma fram till. I samma utfrågning sade hon också att »det är rimligt att ställa krav på kunskaper i svenska« efter en tid i Sverige.

– Det är på ett principiellt plan inte en rimlig utgångspunkt att skattebetalarna ska finansiera tolk för den som varaktigt lever i Sverige, sade Acko Ankarberg Johansson vid utfrågningen.