MTP-rådet – regionernas råd för gemensamt införande av medicintekniska produkter –avrådde redan för två år sedan från att subventionera användning av tyngdtäcken vid sömnsvårigheter.

Efter en ny genomgång av det vetenskapliga underlaget är slutsatsen densamma: det finns inte skäl att anta att användning av tyngdtäcken skulle medföra någon kliniskt relevant patientnytta.

MTP-rådet uppmanar fortfarande regionerna att avstå från att finansiera tyngdtäcken, förutom inom ramen för studier.

Regioner med upphandlade produkter och pågående förskrivning bör hitta former för att successivt fasa ut användningen av offentligt finansierade tyngdtäcken, slår rådets ledamöter fast i rekommendationen.

Tyngdtäcken används oftast inom psykiatrin, till exempel vid behandling av unga med neuropsykiatriska diagnoser, men även inom demensvården.

I vilken mån regioner subventionerat användningen har varierat. I Region Stockholm får patienter bekosta sina täcken helt själva sedan slutet av 2020. I Region Sörmland utgick de däremot först helt nyligen ur det förskrivningsbara hjälpmedelssortimentet.

MTP-rådet betonar att rekommendationen gäller just finansiering med offentliga medel, inte användningen av tyngdtäcken i sig.

»För de individer som upplever att produkten fungerar väl kan egenfinansiering vara lämplig eftersom tillståndets svårighetsgrad är låg«, skriver rådet i rekommendationen.