SLF student har länge pekat på att studiemedlen inte räcker till för många läkarstudenter – och att det kommer att förvärras med den nya läkarutbildningen som är en termin längre. I en motion hade studentföreningen yrkat på att Läkarförbundet ska verka för att maxtaket för hur länge man kan få studiemedel ska höjas och att läkarstudenter ska kunna få förlängt studiemedel via dispensbedömningar. I en annan  yrkade SLF student på att Läkarförbundets understödsfond, som ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar, utökas och att läkarstudenterna får en större andel.

– Redan i dag är det så att var 20:e läkarstudent når maxtaket på 240 veckor. Det kommer att bli fler i och med övergången från ett 5,5-årigt till ett 6-årigt läkarprogram, sa Philip Dzanko från SLF student.

Och fortsatte:

– Problemet är att CSN inte gjort något och att inget tyder på att något kommer att hända. Då ser vi ett behov av ett ökat kapital för att fler ska få möjlighet att få stöd från fonden.

Philip Dzanko påpekade att frågan har drivits under en längre tid utan framgång och sa att läkarstudenterna vill att förbundsstyrelsen arbetar hårdare för en förändring.

– Vi instämmer helt i problematiken. Men vi jobbar hårt med detta, sa Marina Tuutma från förbundsstyrelsen och tillade att förbundets nyligen ändrat strategi i frågan om en höjning av maxtaket som innebär att man ska bedriva en mer aktiv opinionsbildning framöver.

Att stärka och ge läkarstudenterna mer ur understödsfonden, tyckte styrelsen däremot var fel väg att gå.

– Vi är lika bekymrade som ni är, men yrkar avslag för eftersom det inte kommer inte lösa problemet. Och lägger vi in nya resurser i fonden, måste vi ta det någon annanstans ifrån, sa Marina Tuutma.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje.