Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening. Bild från Läkarförbundets fullmäktigemöte. Foto: Marc Femenia.

Antalet patienter som väntat på operation i över 90 dagar utan någon inbokad operationstid har minskat från 1 677 till 678 sedan kökapningsmålet sattes i augusti, enligt ett pressmeddelande från Karolinska universitetssjukhuset. Samtidigt har antalet patienter som väntar på ett mottagningsbesök i över 30 dagar minskat från 7 100 till 3 800. Det gör att målet om att sjukhuset ska vara helt köfritt efter december månads slut, är inom räckhåll.

En av anledningarna till att köerna har kunnat pressas ner så pass mycket uppges vara de särskilda frivilliga lördagssatsningar som har genomförts sedan i september. Men enligt Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, råder blandade känslor bland personalen.

– Det finns vissa enheter där det inte upplevs som helt frivilligt att sätta upp sig på de här extrapassen, även om många förstås tycker att det är positivt att kunna erbjuda detta till patienter som har stått i kö länge, säger hon.

Samtidigt finns det en viss diskrepans i siffrorna, menar Yvonne Dellmark.

– En del som har stått i kö länge kanske inte sätts upp på operation utan ställs i kö för ett nytt återbesök. Och det gör att de inte syns i statistiken, fastän operationsindikationen kan finnas kvar.

Tror du att Karolinska kommer att nå målet om att inte ha några köer vid årsskiftet?

– Målet kanske inte ska vara noll. Om man har en nollvision för de som har väntat mer än tre månader så kan man klara det såvida inget oförutsett händer. Men om akuta operationer kommer i vägen ska de prioriteras medicinskt, som alltid, säger Yvonne Dellmark.

Caroline Hällsjö Sander, sjukhusets tillförordnade produktionsdirektör, upplever att kökapningen varit uppskattad bland medarbetare och betonar samtidigt att extrapassen är frivilliga. Om någon ändå har uppfattat det annorlunda behöver det förtydligas, säger hon.

– Om någon upplever sig pressad att ta extrapass mot sin vilja är det viktigt att de kontaktar exempelvis sjukhusets skyddsombud, säger hon.

Enligt Caroline Hällsjö Sander utgör extrapassen bara en mindre del av kökapningen. Den största effekten har uppnåtts genom bättre planering, samarbete och genom att utnyttja operationssalarna optimalt.

Läs också:
Läkarföreningen varnar – »köfritt« Karolinska hotar patientsäkerheten