Nyligen stoppade Region Västerbotten ett Vinnova-projekt på ME-mottagningen i Umeå i väntan på att Överklagandenämnden för etikprövning ska ta ställning till om det i själva verket handlar om forskning – något som i så fall skulle ha krävt etikprövningstillstånd.

Projektet ska utvärdera om det går att digitalisera rehabilitering för patienter med den neurologiska sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME, tidigare ofta kallad kroniskt trötthetssyndrom. Det hela har skötts av en privat aktör som upphandlats som leverantör av den digitala plattform som används i projektet.

Strax efter att regionen stoppat projektet meddelade verksamhetschefen för Geriatriskt centrum – där ME-mottagningen är placerad – att mottagningen skulle hålla stängt på grund av personalbrist.

Men det tar alltså inte slut där.

Nu vill revisionskontoret ha svar på hur Geriatriskt centrum hanterat frågor om jäv vid upphandling och köp av tjänst från det aktuella företaget och om två anställda på ME-mottagningen anmält och fått bisyssla godkänd av verksamhetschefen.

I en skrivelse till verksamhetschefen konstaterar revisionsdirektör Richard Norberg bland annat att en av de två anställda varit VD för företaget i fråga och att båda har varit initiativtagare och delaktiga i att ta fram företagets digitala rehabiliteringstjänster. Företrädare för revisionskontoret uppger för Läkartidningen att det ännu inte inkommit något svar.

Läkartidningen har sökt de två anställda som nämns i skrivelsen och fått svar från en av dem. »Det är korrekt att revisionen tittar på detta och jag anser absolut det är bäst att avvakta deras utredning«, uppger hen i ett mejl.

Överklagandenämnden för etikprövning har ännu inte fattat beslut om huruvida projektet ska betraktas som klinisk forskning, enligt Jörgen Svidén, kanslichef på myndigheten.

»Regionen har getts tillfälle att ge sin syn på saken och de har begärt förlängd svarstid, till slutet av november. Något beslut kommer därmed sannolikt inte att ske förrän efter årsskiftet«, uppger han i ett mejl till Läkartidningen.