Så här långt har Barnläkarföreningen rekommenderat generell vaccination för vissa grupper av barn med ökad känslighet för covid-19 från fem års ålder. Det har till exempel kunnat handla om barn som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt.

Men nu tas alltså rekommendationen om generell vaccination bort. I stället bör behovet av vaccination hos enskilda barn med olika sjukdomstillstånd bedömas av ansvarig läkare, enligt Barnläkarföreningen.

Undantaget är en liten grupp barn med vissa mycket specifika immunbristsjukdomar. Här rekommenderas även i fortsättningen »en så tidig vaccination som möjligt med påfyllnadsdoser enligt aktuella godkännanden«.

I den uppdaterade rekommendationen hänvisar Barnläkarföreningen bland annat till att de särskilda grupper av barn och unga som tidigare under pandemin rekommenderats vaccin mot covid-19 precis som övriga barn visat sig löpa mycket liten risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död.

Nyligen tog Folkhälsomyndigheten bort sin rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för unga över 12 år, just med hänvisning till den allt lägre risken för allvarlig sjukdom och död bland barn och unga.