Den lokala särskilda sjukvårdsledningen i Umeå har beslutat att avsluta stabsläget och återgå till ordinarie styrning i linjen. Det meddelar Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Den 27 oktober gick Norrlands universitetssjukhus upp i den nästa högsta av de tre beredskapsnivåerna, förstärkningsläge. Anledningen var en akut vårdplatsbrist, som i sin tur uppstått på grund av stor sjukfrånvaro och brist på personal inom vissa yrkesgrupper.

Den senaste tiden har universitetssjukhuset befunnit sig i den lägre beredskapsnivån, stabsläge. Men i går, tisdag, återgick sjukhuset till normalläge.

– Situationen är fortfarande ansträngd, men nu har vi stärkt förutsättningarna för att hantera läget med ordinarie styrning. Därför avslutar vi stabsläget, säger Elisabeth Karlsson, sjukvårdsledare i den lokala särskilda sjukvårdsledningen i pressmeddelandet.

Läs också:
Brist på vårdplatser – Region Västerbotten i förstärkningsläge