Tanken är att den nya enheten för öppenvård på Sunderby sjukhus ska minska problemen med att patienter blir kvar länge på akuten. Den beskrivs som en förlängning av akutmottagningen, och patienter ska kunna vårdas där i upp till ett dygn i väntan på att bli utskrivna från akuten eller att en vårdplats på sjukhuset ska bli ledig.

– Här kommer man få ligga i en riktig säng, man kommer att kunna få mat från köket och patienten kommer att få den omvårdnad som hen behöver, säger Mattias Josefsson, verksamhetschef för akut omhändertagande, i ett pressmeddelande.

Enligt honom har idén mottagits positivt av personalen på sjukhuset. Det är sagt att enheten, som ska ha mellan 8 och 12 akutvårdplatser och placeras på den gamla »extraakuten« vid sjukhuset, ska öppna så snart som möjligt.

– Där finns redan läkemedelsrum, gas, sköljrum och annat som vi kommer att behöva, säger Mattias Josefsson i pressmeddelandet.

Den nya enheten och akutmottagningen kommer att ha ett nära samarbete, enligt Region Norrbotten. Men mycket kvarstår att lösa, och en arbetsgrupp har tillsatts för att knuta ihop trådarna. Att rekrytera personal återstår exempelvis. Det handlar både om medarbetare och en enhetschef. Mattias Josefsson beskriver det som en utmaning. Han hoppas bland annat locka tillbaka personal som har slutat på akutmottagningen.

Gunilla Engström, ordförande för läkarföreningen i Norrbotten. Foto: Privat

Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, är positiv till öppenvårdsenheten. Hon tror att det kommer förbättra den dåliga arbetsmiljön och patientsäkerheten.

– Vi tycker att det är bra med tanke på hur situationen är på akuten. Det känns som ett bättre alternativ att patienterna får en säng att vila i över dygnet, än att ligga i en korridor på akuten.

Samtidigt finns det frågetecken som behöver rätas ut, enligt henne.

– Det som är oklart för oss är vem som ska ha det medicinska ansvaret – hur man ska bemanna på läkarsidan. Sunderby har ju inget akutläkarsystem med fasta läkare på akuten, utan det är övriga specialiteter som bemannar akutmottagningen.

Gunilla Engström tror att det är viktigt att enheten kommer gång så snart som möjligt för att inte fler ska säga upp sig från sitt arbete vid akutmottagningen. Den senaste tiden har många sjuksköterskor valt att sluta.

Akutmottagningen på Sunderby sjukhus har länge haft allvarliga problem. Redan 2017 upptäckte Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, allvarliga patientsäkerhetsrisker, och därefter har brister påtalats år efter år. Nu hänger ett miljonvite över sjukhuset.

För att slippa betala måste regionen uppfylla två krav: ha minst 180 disponibla vårdplatser och ge 90 procent av de akut sjuka patienterna som fått ett beslut om inläggning en vårdplats på en vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen. Det skulle vara åtgärdat före 31 maj i år, men Ivo har ännu inte fattat beslut om vitet.

2014 beslutade Region Norrbotten att akutmottagningen vid Sunderby sjukhus skulle införa specialister i akutsjukvård och starta upp ST-block i akutsjukvård som basspecialitet – med långsiktigt mål att kunna bemanna akuten med akutläkare dygnet runt alla dagar i veckan. Men satsningen havererade, vilket Läkartidningen har berättat tidigare.

2018 införde sjukhuset FIKA – fiktiv vårdavdelning, där patienter skulle läggas in i väntan på slutenvårdplats. Men avdelningen fick kritik från Ivo. Bland annat för att den skulle kunna göra det svårt att se de faktiska väntetiderna på akuten. Tillsynsmyndigheten befarade också att patienternas övervaknings- och vårdbehov skulle kunna glömmas bort.