Trots att regeringen sedan 2015 satsat 8,5 miljarder kronor på förbättringar av förlossningsvården och kvinnors hälsa valde ett stort antal barnmorskor att säga upp sig under förra året. Anledningen uppgavs vara en ohållbar arbetssituation och barnmorskorna varnade för att patientsäkerheten var hotad. Det är mot den bakgrunden som den dåvarande regeringen i våras gav Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur förlossningsvården kan förbättras. När slutredovisningen av rapporten nu är klar konstaterar Socialstyrelsen att »det inte finns någon enkel och självklar strategi« för att få en mer patientnära, trygg och säker vård i förlossningssituationen. Myndigheten lyfter dock flera positiva exempel som framkommit under arbetets gång. Exempelvis kan seniora barnmorskor bli koordinatorer på förlossningsavdelningarna i syfte att skapa trygghet för både personal och födande. Lärande ronder och teamträning av akuta situationer nämns också, liksom möjligheten för team att ta en time-out och samlas för att upprätta nya planer. Andra exempel är introduktion och mentorskap för nyutexaminerade samt att erbjuda barnmorskor rotationstjänstgöring och kombinationstjänster.

Enligt Nationella planeringsstödets rapport för i år råder en brist på barnmorskor i samtliga regioner. Socialstyrelsen har fördjupat sig i frågan och funnit att bristen är som störst på de stora sjukhusen. De små sjukhusen i norra Sverige har i stället främst brist på förlossningsläkare. Trots bemanningssvårigheterna håller svensk förlossningsvård hög kvalitet  i en internationell jämförelse, skriver Socialstyrelsen. Inget tyder på att »det skett någon försämring av förlossningsutfallet under de senaste fem åren. Tvärtom har andelen svåra förlossningsbristningar minskat, och det finns också en tendens till sjunkande risk för dödföddhet eller död under första levnadsveckan«.

Läs också:
S vill ha nytt mål i förlossningsvården
Läkare på Danderyds sjukhus: Ingen möjlighet att avlasta barnmorskorna
Förlossningsläkare i Stockholm: »På håret att vi klarar vårt uppdrag«