Under onsdagen ska det nya minoritetsstyret S, MP och C (med stöd av V i regionfullmäktige) presentera sitt första budgetförslag. Flera medier har redan tagit del av innehållet.

Enligt Dagens Nyheter ska primärvården i Region Stockholm få en större del av sjukvårdsbudgeten framöver – siktet är inställt på 25 procent år 2030, jämfört med cirka 17 procent i dag. Konkret handlar det om fem procents uppräkning av anslaget, eller 323 miljoner kronor nästa år.

– Under den här mandatperioden är vårt mål att vårdcentralerna ska börja fungera som det är tänkt – nämligen att man ska kunna ringa på morgonen och få en tid samma dag om det behövs, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd, till tidningen.

För att markera att primärvården ska lyftas har en särskild nämnd inrättats som nu får ett anslag på 12,7 miljarder.

Regionledningen vill satsa särskilt på vården i socioekonomiskt utsatta områden. Till exempel ska ersättningarna till vårdcentraler och barnavårdscentralerna i de här områdena ses över.

Regionen ska även ta fram en handlingsplan för att nå det nationella målet om max 1 100 patienter per invånare på vårdcentralerna. För att få en mer sammanhållen vårdkedja ska vårdcentralerna dessutom få ett utökat geografiskt områdesansvar med passiv listning och hälsofrämjande insatser. I slutänden handlar det om att primärvården ska bli navet i sjukvården.

Enligt Svenska Dagbladet har Vänsterpartiet fått igenom krav när det gäller akutsjukhusen och deras ekonomiska förutsättningar under 2023.

Här blir det en uppräkning av anslaget på 2,5 procent, eller 585 miljoner kronor extra.

Dessutom utlovas avskrivna skulder. Såväl Södersjukhuset som Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus ser ut att få underskott för 2022, men det är skulder som nu avskrivs vid årsskiftet.

– Det är en stor framgång att sjukhusen får näsan ovanför vattenytan och slipper att hela tiden tänka på kronor och ören. Med mer pengar kan de ha en bättre personalpolitik, öppna fler vårdplatser, korta Stockholms jättelånga väntetider på akutmottagningarna och höja patientsäkerheten, säger regionrådet Anna Sehlin (V) till Svenska Dagbladet.

Vänsterpartiet har dessutom fått igenom att kommande krav på effektiviseringar på sjukhusen ska sänkas från 2,5 procent till 0,3 procent.

– Men det är också viktigt att effektiviseringarna riktas åt rätt håll, att i första hand administrationen minskas och en del inköp. Det ska inte slå mot verksamheterna eller leda till uppsägningar av personal, säger Anna Sehlin.

Samtidigt rapporterar P4 Stockholm att det förra regionstyrets beslut om en omorganisation av BUP och nedläggning av sju mottagningar ligger fast. Före valet kritiserade Socialdemokraterna beslutet och lovade att det inte skulle bli färre mottagningar om de tog makten.

Enligt P4 Stockholm vill partiet inte kommentera innan budgetutkastet blir offentligt. Sandra Ivanovic Rubin (MP), som är ansvarig för psykiatrifrågor i den nya mittenkoalitionen, säger dock att det bara är frågan om en omstrukturering och att det inte kommer att göras besparingar inom området.