I mitten av september kontaktade en neurolog i Stockholm Ivo och varnade för att det inte fanns en fungerande öppenvård för neurologin. Enligt läkaren har »öppenvård neurologi extremt svårt att ta emot patienter« i dagsläget och ingen mottagning tar emot remisser.

När öppenmottagningarna säger nej vänder sig patienter till exempelvis Södersjukhusets neurologer, där de också får nej. Enligt den tipsande läkaren ökar det belastningen på slutenvården, eftersom patienterna till slut söker akut.

Enligt läkaren har hälften av neurologerna på Södersjukhuset, fem personer, nyligen slutat på grund av hög arbetsbelastning. Det är också den siffra som Södersjukhusets läkarförening fått till sig.

– Neurologin har haft svårt att få sommarbemanningen att gå ihop och läkarna har med kort varsel förväntats gå in på jour. Nu har kollegorna sagt att de inte orkar längre, och sagt upp sig, berättar Andreas Fischer som är vice ordförande i läkarföreningen och ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm.

Att neurologer slutat ser Andreas Fischer som en direkt konsekvens av brister i arbetsmiljön, främst en alltför hög arbetsbelastning.

Sjukhuset säger att det handlar om tre läkare som sagt upp sig, inte fem. Enligt information till läkarföreningen kan förklaringen ligga i en kombination av uppsägningar och tjänstledighet, som gör att fem neurologer åtminstone inte är i tjänst, jämfört med att par månader bakåt i tiden. Enligt Andreas Fischer är nu 5,5 tjänster tillsatta när det kanske skulle behövas 12, och neurologer är en stor bristgrupp. Han befarar att de som tagit tjänstledigt inte kommer tillbaka, att fler kan komma att sluta om sjukhuset inte lyckas anställa.

Klart är i alla fall att det finns problem med neurologivården i Region Stockholm. I ett mejl till Läkartidningen uppger regionens pressavdelning att flera åtgärder ska vidtas för att förbättra tillgängligheten inom specialiserad neurologi. Det rör sig om:

  • Att en ny vårdgivare tillkommer inom vårdval specialiserad neurologi denna månad.
  • Utökade vårdvolymer på Akademiskt Specialistcentrum Neurologi under oktober–december.
  • Inledd dialog med Akademiskt Specialistcentrum och några akutsjukhus om ökad kapacitet inom öppenvårdsmottagningen inför 2023.
  • En uppföljning av det vårdvalet.

Södersjukhusets presstjänst skriver i ett mejl till Läkartidningen att »arbetsmiljön är en högt prioriterad fråga för Södersjukhuset och det pågår flera hundra projekt och initiativ för att förbättra arbetsmiljön inom sjukhusets olika verksamheter«.