Enligt Sjukhusläkarna blir det svårare att rekrytera fackligt förtroendevalda. Samtidigt har arbetsmiljön på många håll i sjukvården blivit allt sämre. Föreningen varnar för att den svenska modellen med direkta överenskommelser mellan arbetsgivare och fack riskerar att försvåras om inget görs.

Inför Läkarförbundets fullmäktigemöte 9–10 november yrkar Sjukhusläkarna på att förbundet i möten med arbetsgivarparten SKR, Sveriges Kommuner och regioner, ska kräva en »strukturerad lönesättning« för fackliga förtroendevalda med stora fackliga åtaganden. För dem bör löneförhandlingen lyftas från den egna enheten till en mer central nivå inom regionen enligt föreningen, som även tycker att de fackliga kunskaperna och erfarenheterna ska värderas vid lönesättningen.

Elin Karlsson. Foto: Rickard L Eriksson

Varför skrev ni motionen?

– Vi har fått vittnesmål från fackliga kollegor som fått höra från sina chefer att de inte kan lönesättas efter prestationen som fackligt förtroendevald utan bara efter det kliniska arbete som de utför på kliniken, säger Elin Karlsson, som är ordförande för Sjukhusläkarna och tillägger:

– Och i och med att de arbetar fackligt är de förstås borta en del från det kliniska arbetet, och presterar därför mindre än sina kollegor.

Fackliga aktiva läkare riskerar därmed att halka efter lönemässigt, enligt henne.

– Vi ser det som ett jättestort problem.

Sjukhusläkarna anser att det fackliga arbetet istället bör ses som en merit eftersom det ger värdefulla erfarenheter, samtidigt som det ofta bidrar till att det fattas mer välgrundade beslut.

– Man får en enorm kännedom om verksamheten, bidrar väldigt ofta med klokskap och stöttar chefer i vad som gäller, säger Elin Karlsson.

Läkarförbundets styrelse föreslår att yrkandet avslås av fullmäktige. Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att förtroendevalda har ett juridiskt skydd mot exempelvis missgynnande och påpekar att arbetsgivarna är skyldiga enligt både lagstiftning och kollektivavtal att se till att fackliga uppdrag inte innebär försämrade arbetsvillkor. Att kräva en separat lönesättning utanför det befintliga systemet, ser de inte som en framkomlig väg.

Sjukhusläkarna är inte nöjda med svaret.

– Vi måste jobba för våra fackligt förtroendevalda. Om inte Läkarförbundet slåss för oss – vem ska göra det då, säger Elin Karlsson och fortsätter:

– Vi vill att förbundet lyfter frågan, tar upp med SKR att det finns problem och försöker hitta sätt att angripa dem.