Det finns för få vägar in i svensk sjukvård för utlandsutbildade läkare under tiden som de försöker få en svensk legitimation, enligt Internationella läkarföreningen i Sverige, ILF.

– Vi ser att det finns en lucka i integreringsprocessen för läkare som är utbildade utanför EU. Vi vill komma in i svensk sjukvård snabbare och slippa tappa viktiga år, sa Mohammad Qutait, ordförande i ILF och ST-läkare i akutsjukvård i Stockholm, till Läkartidningen inför fullmäktigemötet.

Han beskriver dagens situation som ett moment 22, som riskerar att förlänga legitimationsprocessen.

– Det är svårare att förstå frågorna i det teoretiska delprovet utan erfarenhet av svensk sjukvård. Då klarar färre provet och kommer inte in i svensk sjukvård.

I en motion yrkade ILF därför på att Läkarförbundet ska arbeta mer med att förbättra vägarna in i sjukvården under legitimationsprocessen och hjälpa utlandsutbildade läkare att få möjlighet att träna på kliniska träningscentra, KTC.

– Det handlar dels om att komma in i en klinisk vardag och bli mer patientsäker som läkare när man kommer till den praktiska tjänstgöringen. Dels om att korta tiden och underlätta legitimationsprocessen, sa Mohammad Qutait.

Föreningen tycker att det vore bra med ett slags trappsystem beroende på var i processen läkaren befinner sig – från språkpraktik till auskultation, praktikplatser med stegvis mer egen patientkontakt och läkarassistenttjänster.

Förbundsstyrelsen ansåg dock att man redan arbetar aktivt med att göra det lättare för läkare med utbildning från ett annat land att ta sig in i den svenska sjukvården, och fullmäktige höll med.

Som exempel på arbetet nämnde styrelsen bland annat att flera förslag för att förbättra förutsättningarna för gruppen finns med i den kompetensförsörjningspolicy som antogs 2021, att man initierat en webbaserad introduktionskurs till svensk sjukvård tillsammans med Karolinska institutet, KI, startade ett fadderprogram 2021 och en nationell preparandkurs, i våras.

Däremot fick ILF igenom sitt yrkande om att Läkarförbundet ska undersöka möjligheten för utlandsutbildade läkare att kunna öva på kliniska moment på de 65 etablerade KTC/simuleringsenheter som finns i Sverige i dag.