I våras beslutade Socialstyrelsen om ett nationellt riktvärde för hur många patienter en heltidsarbetande läkare i primärvården kan vara fast läkarkontakt åt. Siffran bestämdes till 1 100. Sedan dess har regionerna kommit olika långt när det gäller att ta fram listningstak kopplade till riktvärdet. I slutet av september hade tio regioner någon form av arbete för att nå ett listningstak, enligt en genomgång som Dagens Medicin har gjort. Nu meddelar Region Östergötland att man inför ett första riktvärde om 1 500 invånare per allmänläkare. Riktvärdet börjar att gälla från årsskiftet.

– Det känns bra att vi har ett första delmål att arbeta för. Det är en stor skillnad mot i dag då flera läkare har betydligt fler invånare på sin lista, säger Johan Nordén, centrumchef för Primärvårdscentrum, som samlar de regiondrivna vårdcentralerna i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

På sikt är dock målet att nå 1 100 patienter per läkare, som Socialstyrelsen rekommenderar.

– Vi siktar på att alla heltidsarbetande specialister i allmänmedicin är fast läkarkontakt för 1 100 invånare år 2028. Men för att lyckas med det krävs fler specialister och ST-läkare i primärvården. Därför erbjuds bland annat nyblivna specialistläkare redan nu 1 100 listade patienter, säger Johan Nordén.

Enligt Johan Nordén kan det också vara aktuellt med ännu färre patienter per läkare, om en vårdcentral exempelvis har många äldre patienter.

Läs också:
Socialstyrelsen sätter ned foten: 1 100 invånare per specialist i primärvården

DETTA INNEBÄR SOCIALSTYRELSENS RIKTVÄRDE

Efter att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktvärden för hur många invånare per läkare som är en lämplig eller möjlig nivå, kom Socialstyrelsen i slutet av april fram med ett förslag som innebär följande:

• 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården
• 550 invånare per läkare i specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin, (för dem som är i mitten av sin specialistutbildning)

Enligt Socialstyrelsen ska dock riktvärdet vara flexibelt och varken ses som ett golv eller ett tak. Siffran ska anpassas lokalt utifrån exempelvis hur stora vårdbehov invånarna har, Även läkarnas totala erfarenhet och tjänstgöringsgrad och om de har handledaruppdrag eller forskningstid ska spela in. Vilka andra yrkesgrupper som ingår i teamet på hälso- eller vårdcentralen och hur de arbetar spelar också stor roll.

Källa: Socialstyrelsen.