Anställningsavtal med förikryssade rutor om att »rätt till ekonomisk ersättning för övertid föreligger ej« är ett utbrett problem, som Läkartidningen har skrivit om vid flera tillfällen tidigare. Och även i år är rätten till betalt för övertidsarbete en fråga som väcks i Läkarförbundets fullmäktigemöte. Förra året var det läkarföreningen i Mellersta Skåne som lade fram en motion med liknande krav. Då ansåg fullmäktigemötet dock motionen till stora delar besvarad, med motiveringen att förbundet skulle ha fortsatt »fokus på de angelägna frågorna som motionären beskriver«.

Men nu återkommer alltså motionen i omstöpt form från flera håll. Mellersta Skånes läkarförening gör ett nytt försök, men även läkarföreningarna i Västra Götaland och Örebro län har lagt fram en gemensam motion om att Läkarförbundet ska verka för att rätten till övertidsersättning inte slentrianmässigt skrivs bort.

Hanna Kataoka, ordförande för Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Privat.

– Den viktigaste arbetsmiljöfrågan av alla rör arbetstiden; att läkarna arbetar alldeles för mycket och att man gör det gratis. Det är två fel i ett, säger Hanna Kataoka, ordförande för Läkarförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som har skrivit motionen.

Föreningarna yrkar också på att Läkarförbundet ska verka för att om bortskrivning av rätten till övertidsersättning ändå görs, ska detta ske endast i undantagsfall med skriftlig motivering. Motionärerna vill också att övertidsavlösningen endast ska gälla ett år i taget och vara uppsägningsbar.

Förra året ansågs en motion med liknande formuleringar vara besvarad. Vad får dig att tro att ni kommer att få gehör för motionen den här gången?

– Även ett maraton har ett första steg. Vi måste fortsätta att visa hur viktig den här frågan är. Nu har ytterligare ett år gått då läkare har arbetat alldeles för mycket, så jag hoppas att polletten till slut ska trilla ner.

Även i år anser dock förbundsstyrelsen motionerna vara besvarade, med hänvisning till den fria anställningsrätten. Det innebär att »en arbetsgivare kan och får erbjuda en person de villkor de önskar i samband med att de erbjuder en anställning. Det är då upp till den enskilde att tacka ja eller nej till det erbjudandet«, skriver styrelsen i sitt förslag till svar. Hanna Kataoka köper inte det resonemanget.

– Om vi ska vara ett relevant fackförbund behöver vi hjälpa våra medlemmar med detta. Det är väldigt svårt att som enskild läkare stå emot den praxis kring bortskriven rätt till övertidsersättning som finns bland arbetsmarknadens jättar. Att dessa motioner återkommer är bevis på att vi måste göra mer och det måste självklart ske i nästa avtalsrörelse, säger hon.

Uppdatering: Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje i båda motionerna om bortskriven rätt till övertid och ansåg motionerna besvarade.