När regeringens budget lades fram under tisdagsmorgonen var det med en förstärkning av de generella statsbidragen med 6 miljarder kronor om året för att möta inflationen. Av det beloppet föreslås 4,2 miljarder kronor gå till kommunerna och 1,8 miljarder kronor per år till regionerna. Kommuner och regioner får också ta del av regeringens högkostnadsskydd mot höga elpriser.

Regeringen föreslår också 2 miljarder kronor per år de kommande tre åren för att få fram fler vårdplatser i hela landet. 3 miljarder kronor avsätts årligen från och med 2023 för omställningen till en nära vård, där primärvården är navet. För att förbättra arbetsvillkoren inom vården avsätts 3,2 miljarder nästa år och 1,2 miljarder för 2024 och 2025 för att stödja regioner och kommuner i arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning i vården.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har tidigare gjort beräkningar som visar på stora underskott de kommande åren i samtliga regioner, totalt uppemot 30 miljarder kronor. Enligt SKR innebär höjningen av de generella statsbidragen att den nuvarande nivån bibehålls, men SKR:s ordförande Peter Danielsson kan inte utesluta besparingar framöver.

– Regeringens generella tillskott till kommuner och regioner är ett välkommet besked även om det inte kompenserar fullt ut för de ekonomiskt tuffare tiderna utan kommer innebära att sektorn kommer behöva vidta åtgärder för en budget i balans, säger han i ett uttalande.

Läkarförbundet hade förväntat sig större satsningar på vården.

–  Det kommer att krävas stora långsiktiga satsningar för att klara vårdens utmaningar, och de lyser dessvärre med sin frånvaro i årets statsbudget. Med tanke på regeringspartiernas utskottsinitiativ i våras, där de talade om behovet av en exceptionell kraftsamling i vården, och den omfattande utbyggnad som man talade om i Tidöavtalet, hade vi förväntat oss mer, säger ordförande Sofia Rydgren Stale i ett uttalande.

Däremot välkomnar Läkarförbundet förslaget om nationell vårdförmedling, den långsiktiga satsningen på vårdplatser samt förslaget om en nationell plan för att förbättra kompetensförsörjningen inom vården.