Som Läkartidningen tidigare berättat planeras Skånes nya vårdinformationssystem Millennium, som lokalt kallas Skånes digitala vårdsystem, SDV, att införas 2025. Men det är också tydligt att det finns flera problem. Ett av dem, rapporterar Dagens Medicin, handlar om infusioner som innehåller flera läkemedel. I nuvarande version måste läkare medvetet ordinera fel, för att ett stödprogram i slutänden ska konvertera beräkningarna till rätt ordination. Detta eftersom systemet i sig annars skulle räkna fel. Det är en sak som inte kan åtgärdas i nuläget. Trots det kommer Region Skåne att låsa in nuvarande version av Millennium den 30 november för att under två år testa systemet. Under den tiden kan bara mindre justeringar göras.

Olof Lindqvist, distriktsläkare i Malmö och ledamot av Läkarförbundets styrelse i Skåne, är kritisk:

– Om det är så stora problem med systemet redan nu tycker jag att det låter oansvarigt att starta upp detta, säger han till tidningen.

Harald Roos, läkare och ordförande i styrgruppen för SDV, intygar att inget system kommer att användas om det är patientosäkert. Om man inte lyckats lösa problem såsom vid infusion av flera läkemedel till den 30 november, får man »hitta en omväg«, säger han till Dagens Medicin.

Men det finns även andra problem. Det går exempelvis inte att koppla CTG-apparater till det nya journalsystemet, något Harald Roos ser som det största problemet att lösa till den 30 november.

Läs även:
Vårdpersonal kritiska till Skånes nya system för vårdinformation
VGR och Skåne ska samarbeta om det nya systemet Millennium
Cerners förslag: Inför Skånes nya vårdinformationssystem först 2025